Posouzení energetické účinnosti podniku

Vypracujeme Vám odborné posouzení energetické bilance podniku. Vyhodnotíme stávající stav a navrhneme vhodná koncepční a ekonomická řešení pro další rozvoj Vaší firmy.

  • Konzultace v oblasti energetické strategie / koncepce ve společnostech a podnicích
  • Vypracování odborného posouzení současného stavu energetiky v podniku a návrh efektivních energetických opatření
  • Přehled a orientace v aktuálních technologiích v energetice

 

... kompletní přehled Služeb

Dotace 2015 - Úspory energie

Od roku 2015 můžete využít čerpání peněz z Evropskýc fondů z programu OP PIK SC 3.2 Úspory energie.

Některé důležité cíle programu jsou:

  • Modernizace a rekonstrukce rozvodů eletřina, tepla a plynu, měření a regulace, zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, osvětlení
  • Realizace opatření ke snižování energetická náročnosti budov
  • Využití odpadní energie
  • Instalace obnovitelných zdrojů

.... více o dotacích na Úspory energií

Fotovoltaická elektrárna 5 - 30 kWp

I bez podpory můžete výhodně vyrábět elektřinu ze slunce s vyššími výkony FV elektráren.

Navíc za příplatek WattRouter pro lepší využití vlastní spotřeby.

FV Elektrárna Komplet včetně montáže

Fotovoltaická mikroelektrárna 1 - 5 kWp

Mikrozdroj elektrické energie s maximálním využitím pro vlastní spotřebu. Určeno pro domácnosti a provozy s nižší hodinovou spotřebou.

MFV Elektrárna Komplet - včetně montáže
MFV Elektrárna Stavebnice - montáž svépomocí